วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส บริษัทบริหารที่อยู่อาศัย 

และทรัพย์สินที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ครบวงจร  

 
 

บริษัท วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   
ในโครงการ MADE FROM HER เป็นบริษัทบริหารที่อยู่อาศัย 

และทรัพย์สินที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ครบวงจร 

ทั้งด้านการบริหารงานนิติบุคคล และให้บริการด้าน O&M Solar Rooftop เรามุ่งมั่นใช้ความรู้ 

และประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย อันได้แก่ อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร 

และธุรกิจเช่า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของท่านในระยะยาว 

ตลอดจนทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจ ในโครงการด้วยการบริหารงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ 

รวมทั้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในสังคม อีกทั้งผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน”  
 

 

VICTORY MANAGEMENT SERVICE WEBSITE  
 

 

 

ติดต่อวิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส

 

บริษัท วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
T. 02-541-4642 ,086-079-6663 F. 02-938-9934
E-mail: contact@victorymanagement.co.th