กู้ซื้อบ้านไม่ผ่านเพราะเหตุผลใดได้บ้าง? แล้วต้องแก้ยังไง?

09 ก.พ. 2566

หลายๆ คนกังวลถ้าจะกู้ซื้อบ้าน มีเหตุผลอะไรบ้างนะที่ทำให้เรากู้ไม่ผ่าน 
แล้วต้องแก้ยังไง? เพื่อให้การกู้บ้านผ่านฉลุย เช็กเลย ซึ่งข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและคุณสมบัติส่วนบุคคล


กู้ซื้อบ้านไม่ผ่านเพราะ : มีผ่อนสินค้าอื่นอยู่ เช่น รถยนต์

ทางแก้ : ต้องวางแผนก่อนว่า รถ หรือ บ้าน ที่จำเป็นที่สุดในตอนนี้ ถ้าวางแผนว่าซื้อบ้านก่อนก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปได้ แต่ถ้าซื้อรถก่อนก็ต้องวางแผนผ่อนดีๆ เพื่อให้มีเวลากู้ซื้อบ้านซึ่งต้องใช้เวลาผ่อนยาวนานกว่ารถด้วยนะ แต่ถ้าฐานเงินเดือนสูงและภาระหนี้ไม่เกินที่ธนาคารกำหนดตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหา 
--------------------------------------

กู้ซื้อบ้านไม่ผ่านเพราะ : มีการค้างชำระค่างวดสินเชื่อทุกประเภทเกิน 30 วัน 
ไม่ว่าจะบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด ถ้าในประวัติเครดิตบูโรขึ้นชำระไม่ตรงวันที่กำหนด หรือ 
ชำระล่าช้าเกิน 30 วัน โอกาสในการอนุมัติวงเงินกู้อาจได้น้อยหรือไม่ผ่าน

ทางแก้ : เช็กตัวเองดีๆ ตอนนี้มีบัตรกี่ใบ ปิดให้เหลือน้อยที่สุด ไม่งั้นผ่อนหลายทาง หมุนเงินไม่ทัน 
และอาจเกิน 40% ของรายได้ทำให้กู้ไม่ผ่าน 
--------------------------------------

กู้ซื้อบ้านไม่ผ่านเพราะ : มีภาระจากการค้ำประกันคนอื่นอยู่ 
กรณีคนที่เราค้ำมีการค้างชำระ ค้ำประกันใครว่าไม่เสี่ยง คนที่เราค้ำไม่ชำระหนี้ตามกำหนด เราก็จะมีฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทางแก้ : ค้ำประกันให้ใครต้องคิดดีๆ เพราะส่งผลเสียมาถึงตัวเราได้ พยายามติดต่อคนที่ค้ำให้เคลียร์หนี้เพื่อให้ตัวเราหลุดจากภาระส่วนนี้

-------------------------------------- 
กู้ซื้อบ้านไม่ผ่านเพราะ : ฐานเงินเดือนไม่เพียงพอ 
เมื่อธนาคารตรวจสอบรายได้รวมถึงภาระหนี้แล้ว ปรากฎว่าไม่เพียงพอในการนำมาประเมินกู้ซื้อบ้านราคานี้ได้

ทางแก้ : อาจจะหาคนกู้ร่วมเพื่อเพิ่มวงเงินกู้ที่สูงขึ้น เช่น สามี ภรรยา พ่อแม่ ญาติที่นามสกุลเดียวกัน 
--------------------------------------

กู้ซื้อบ้านไม่ผ่านเพราะ : ย้ายที่ทำงานระหว่างทำเรื่องกู้ 
เมื่อธนาคารตรวจสอบ สถานะอาจขึ้นว่าว่างงาน หรือชื่อสถานที่ทำงานไม่ตรงกับในเอกสารที่กรอกไว้ ทำให้ไม่ชัดเจน ธนาคารอาจมองว่ามีความเสี่ยง

ทางแก้ : ควรดำเนินเรื่องให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะย้ายงานใหม และวางแผนตัวเองดีๆ  
--------------------------------------

รู้หรือไม่ว่า หากมีหนี้มากกว่า 40% ของรายได้ จะมีโอกาสถูกปฏิเสธ กู้ไม่ผ่านสูงมาก 
อย่าลืมวางแผน เตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม เพื่อกู้บ้านให้ผ่านฉลุย สู้!

หมายเหตุ : *ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและคุณสมบัติส่วนบุคคล