You can compare up to 3 projects

Articles

เลือกชั้นห้องตามฮวงจุ้ย

Views

จะซื้อคอนโด... แต่ว่าเลือกชั้น เลือกห้องไม่ถูก ทิศก็ดูแล้ว เลือกตามความชอบก็มีเล็งไว้อยู่ มาค่ะ ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ ลองใช้วิธีเลือกห้องเลือกชั้นตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสบายใจกันค่ะ
*ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล

คนเกิดธาตุน้ำ ปีชวด ปีกุน
ควรเลือกชั้นและห้องที่ลงท้ายด้วย 1,6,4,9
เลขที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เลขที่ลงท้ายด้วย 5,0,3,8

คนเกิดธาตุไม้ ปีขาล เถาะ
ควรเลือกชั้นและห้องที่ลงท้ายด้วย 3,8,1,6
เลขที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เลขที่ลงท้ายด้วย 2,7,4,9

คนเกิดธาตุดิน ปีฉลู ปีมะโรง ปีมะแม ปีจอ
ควรเลือกชั้นและห้องที่ลงท้ายด้วย 5,0,2,7 หรือเป็นเลขตัวเดียว
เลขที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เลขที่ลงท้ายด้วย 3,8,4,9

คนเกิดธาตุไฟ ปีมะเส็ง มะเมีย
ควรเลือกชั้นและห้องที่ลงท้ายด้วย 2,7,3,8
เลขที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เลขที่ลงท้ายด้วย 1,6,5,0

ที่มา สถาบันศาสตร์ฮวงจุ้ยประเทศไทย

เลื่อนลง