You can compare up to 3 projects

Articles

นิสัยใช้เงินบอกทางเดินชีวิต

Views

ลองมาสำรวจกันดูไหม ถ้ามีเงิน 100 บาท เท่ากัน เราเลือกที่จะเป็นแบบไหน หรือเริ่มทำแบบไหนดี (ถ้าทำได้) เพราะว่าแอดเข้าใจเลย ถ้าไม่ได้วางแผนการเงินไว้ดีๆ เงินเดือนเข้าบัญชีมา แล้วก็คือผ่านบัญชีไป

เลื่อนลง