You can compare up to 3 projects

THE KITH Rangsit - Tiwanon

เลื่อนลง
Favourite

Register to receive a voucher central 50,000 baht.

  • ex. name@example.com
  • ex. 088xxxxxxx
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

เจ้าของโครงการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 448 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. ทุนจดทะเบียน1,447,925,638.00 บาท (ชำระแล้ว 1,423,727,420.00 บาท) กรรมการผู้จัดการ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ชื่อโครงการ เดอะคิทท์ รังสิต-ติวานนท์ ที่ตั้งโครงการถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โฉนดที่ดิน เลขที่ 26087 เลขที่ดิน 34 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 3-3-15.6 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน ที่ดินได้รับสิทธิภาระจำยอมบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 87803 เลขที่ดิน 339 ตำบลและอำเภอเดียวกัน ตามบันทึกข้อตกลงภาระจำยอมบางส่วน (มีค่าตอบแทน) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร เป็นห้องชุดพักอาศัย จำนวน 413 ห้องชุด ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 63/2562 ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือน พ.ค 2563 และจดทะเบียนอาคารชุด เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด รายละเอียดอาจจะแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏในการโฆษณา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น เสนาผ่อนให้ช่วงวิกฤตโควิด รายละเอียดดังนี้
• ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 25 มีนาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
• ผ่อนธนาคาร 0 บาท คือเสนาช่วยผ่อนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย โดยยอดการผ่อนต่อเดือน คำนวนระยะเวลาการกู้ไม่ต่ำกว่า 30 ปี กรณีกู้ต่ำกว่า 30ปี ให้คิดยอดคำนวณที่ 30 ปี แคมเปญนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการตั้งแต่ 14 มีนาคม 2563 และโอนฯ ไม่เกิน 31 สิงหาคม 2563 โดย ระยะเวลาช่วยผ่อนขึ้นอยู่กับกำหนดวันที่โอนฯ และการรับสิทธิ์เสนาช่วยผ่อน ลูกค้าจะได้รับเช็คล่วงหน้า สั่งจ่ายในนามธนาคารเงินที่ขอเงินกู้เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้
• รับเงินคืนสูงสุด 250,000 บาท ได้แก่ ห้องชุดอาคารเลขที่ บี315, บี331 บี415, บี431 โดยรับเป็นวอชเชอร์เสนา หรือหักเป็นส่วนลด ณ วันโอนฯ โดยเงินคืนที่ได้รับสูงสุด ประกอบไปด้วย ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ และส่วนลดหัก ณ วันโอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
• กู้ 110 % กรณียื่นสินเชื่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ และสวัสดิการของธอส. ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
• ผ่อนล้านละ 2,800 บาท/เดือน คืออัตราผ่อนสินเชื่อของธอส. โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• ห้องชุดโปรโมชั่น เริ่ม 900,000 ลบ. คือห้องชุด บี207, บี223 บี230
• ลงทะเบียนผ่านเว็ปเสนาฯ และจองซื้อรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 50,000 บ.รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
• ของแถมมาตรฐาน ชุดครัว (ซิ้งค์และชั้นแขวน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1775

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

THE KITH Rangsit - Tiwanon

THE KITH Rangsit - Tiwanon | Call. 1775 # 27

DOWNLOAD MAP

Scroll Down