เสนา ช็อปเฮ้าส์ บางแค - เทอดไท
ความคืบหน้าโครงการ
99%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานสถาปัตยกรรม
100%
งานตกแต่งภายใน
99%