You can compare up to 3 projects

Articles

ข้อคิดส่งท้ายปี 2016

Views

29 ธ.ค. 2559

ในปี 2016 ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเป็นอีกปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในแวดวงธุรกิจและเทรนด์ใหม่ๆ จากฝั่งผู้บริโภคค่ะ ดิฉันเองในฐานะที่เป็นนักวิชาการและเป็นผู้ประกอบการเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีและได้ข้อสรุปว่า ตอนนี้เทรนด์ในเรื่องอินเตอร์เน็ตและวิถีดิจิตอลเป็นสิ่งที่กำลังเข้ามามีบทบาทกับเราในทุกๆ ด้านและจะมีความเข้มข้นขึ้นในปีหน้าค่ะ

การเข้ามามีบทบาทของอินเตอร์เน็ตและบรรดาเทคโนโลยีดิจิตอลได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างชัดเจนค่ะ ปีนี้เราได้เห็นแบงก์หลายๆแห่งในบ้านเราขยับตัวเรื่อง Fintech อย่างมากขึ้นตามกระแสเรื่อง Fintech ที่กำลังมาแรงในต่างประเทศค่ะ ขณะเดียวกันในฝั่งของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างแบงก์ชาติเองก็ตื่นตัวมากในเรื่องนี้ในการออกฎระเบียบที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตของ Fintech มากขึ้นเพื่อหวังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคค่ะ การเปลี่ยนแปลงจาก Fintech ที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนที่เราเริ่มเห็นตามข่าวก็คือ การที่แบงก์เริ่มลดจำนวนสาขาลงแล้วค่ะ สอดรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่ใช้บริการธนาคารผ่าน app บนมือถือมากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงินจากการเข้ามาของ Fintech นั้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างที่เกิดจากการเข้ามาของอินเตอร์เน็ตและวิถีดิจิตอลค่ะ ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรม เราเห็นตัวอย่างมากมายทั้ง Airbnb, Uber, Grab, Amazon ที่นำเอามาวิถีดิจิตอลเข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีทางธุรกิจใหม่หมดค่ะ แม้แต่ในองค์กรที่ดิฉันบริหารอยู่เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะ ในทุกๆ กระบวนการทางธุรกิจเราจึงต้อง “Act Digitally” คือ มีการปฏิบัติการในแบบแผนดิจิตอลให้ทันกับโลกยุคใหม่ด้วยค่ะ

แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นในภาคธุรกิจนั้นดิฉันมองว่าเกิดจากการขับเคลื่อนจากฟากของผู้บริโภคค่ะ ทุกวันนี้ดิฉันสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนที่เปลี่ยนมาเป็นวิถีดิจิตอลในทุกๆเจนเนอเรชั่นเลยค่ะ ในกลุ่มของเบบี้บูมที่กำลังจะเกษียณเองแม้จะสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การใช้อินเตอร์เน็ตและวิถีดิจิตอลก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะแม้จะเน้นไปที่ app ที่ใช้งานไม่ยากเช่น line ก็ตามทีค่ะ ขณะที่กลุ่มGen X และ Gen Y นั้นเป็นกลุ่มที่เติบโตมาและผลักดันคลื่นการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างมากค่ะ คนใน Gen X ซึ่งเป็นกลุ่มของดิฉันนั้นก็มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาในกระบวนการทำงานมากขึ้นค่ะ ขณะที่ Gen y นั้นก็จะมีการใช้เพื่อตอบสนองในแง่ของความสะดวกสบายต่างๆ ความบันเทิง และในเรื่องของการทำงานเช่นกันค่ะ และในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงเราก็จะต้องรับมือกับกลุ่ม Gen Z ที่จะเริ่มเข้าสู่วัยทำงานและเป็นกำลังแรงงานในยุคหน้าด้วยค่ะ ซึ่งคนกลุ่มนี้นั้นพวกเขาจะสัมผัสกับโลกของอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิตอลตั้งแต่วัยเด็กเลยค่ะ ดังนั้นทั้งหมดนี้จึงเป็นโจทย์สำคัญของภาคธุรกิจที่ต้องรับมือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่จะถาโถมเข้ามาเพิ่มเติมจากคนกลุ่มต่างๆ ที่มีความต้องการแตกต่างๆ กันภายใต้วิถีดิจิตอลในยุคนี้ค่ะ

เลื่อนลง