You can compare up to 3 projects

Articles

Digital Transformation

Views

9 ก.พ. 2560

ในระหว่างที่ดิฉันมีประชุมภายในองค์กร ที่ประชุมของเราได้มีการหยิบยกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า “Digital Transformation” มาพูดถึงกันค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ เพราะ Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลนั้นเป็นอนาคตของโลกธุรกิจยุคหน้าที่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมและหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ โดยในบทความนี้ดิฉันจะขอแชร์แนวคิดเกี่ยวกับ Digital Transformation ที่ได้มาในช่วงประชุมเพื่อให้ท่านผู้อ่านเห็นภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันค่ะ

"Digital Transformation นั้นเป็นคลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกใหม่ที่จะเข้ามากระทบวิถีชีวิตของผู้บริโภคและวิธีการทำธุรกิจของผู้ประกอบการยุคใหม่ค่ะ โดยกรอบของ Digital Transformation นั้นประกอบด้วยแกนกลาง 3 ด้านด้วยกันค่ะคือ Customer Experience, Operational Process และ Business Model ค่ะ โดยในข้อแรกคือ"

1. Customer Experience หรือประสบการณ์ของลูกค้านั้นจะเข้ามาอยู่ในรูปแบบดิจิตอลและออนไลน์เต็มตัวค่ะ พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่นั้นล้วนมีประสบการณ์กับสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งสิ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Smart Phone, คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต แม้แต่สินค้าอื่นๆ ก็ต้องมีการปรับตัวให้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ไม่ต่างจากเวลาใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ค่ะ อีกทั้งต้องมีการเก็บข้อมูล เชื่อมโยง และประมวลผลออกมาเพื่อให้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นด้วยค่ะ เราจึงเห็นเทรนด์ของสินค้าหลายอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า แว่นตา รถยนต์ เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตมากขึ้นหรือที่เรียกว่า “Internet of Everything” ที่อุปกรณ์สิ่งของต่างๆ จะเชื่อมต่อในโลกอินเตอร์เน็ตกันมากขึ้นค่ะ Digital Transformation ข้อต่อมาที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกก็คือเรื่องของ

2. Operational Process หรือกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจค่ะ ตรงส่วนนี้เทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านไอทีจะเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อตอบสนองกับประสบการณ์ผู้บริโภคที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะ ระบบงานออนไลน์จะช่วยให้พนักงานและผู้บริหารทำงานจากที่ไหนเวลาไหนก็ได้ค่ะ ซึ่งระบบการทำงานยุคหน้าจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นและตอบสนองเร็วขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีอย่าง Cloud และ Big Data ก็จะช่วยให้องค์กรมีข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงกัน และสามารถนำมาประมวลผลเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของลูกค้าได้ค่ะ

3. Business Model หรือรูปแบบการทำธุรกิจนั้นเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อุตสาหกรรม แล้วค่ะ ตัวอย่างเช่นด้านสื่อและบันเทิงที่เปลี่ยนจากการขายซีดีมาเป็นระบบสมัครสมาชิกออนไลน์มากขึ้นค่ะ ,การแชร์ทรัพยากรร่วมกันอย่าง Uber, Grab หรือ Airbnb ค่ะ รวมถึงการให้บริการผ่าน App ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านค่ะ และดิฉันเชื่อว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตค่ะ

Digital Transformation นั้นเป็นอนาคตที่ธุรกิจเลี่ยงไม่ได้ค่ะ แม้ในตอนนี้หลายธุรกิจเองยังสามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้อง Go Digital แต่การเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ที่เป็นช่วงเริ่มต้นเทรนด์นั้นจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ราบรื่นและไม่บอบช้ำค่ะ ในฝั่งของอสังหาฯเองนั้นชัดเจนว่าเราต้องมีการปรับตัวในส่วนของ Customer Experience และ Operational Process ค่ะเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพค่ะ แต่การขาย Final Product นั้นเราก็ยังคงเน้นแบบเดิมอยู่เพราะบ้านเป็นสินค้าทางกายภาพค่ะ แต่ในอนาคตเราก็อาจเห็นธุรกิจอสังหาฯเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจแบบเดียวกับธุรกิจสื่อหรือการเงินอย่างสิ้นเชิงก็ได้ค่ะ หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาปฏิวัติวิธีการอยู่อาศัยของมนุษย์เรา

เลื่อนลง