You can compare up to 3 projects

Articles

ข้อคิดจาก Principles

Views

8 มี.ค. 2562

NOTE:

ดิฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือชื่อ Principles: Life and Workที่เขียนโดย Ray Dalioเป็นผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates ซึ่งเป็นกองทุน Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนังสือเล่มนี้เขาได้เขียนถึงหลักคิดในการทำงานและใช้ชีวิตของเขาจนประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับโลกในทุกวันนี้ หนังสือเล่มนี้มีข้อคิดที่น่าสนใจมากมาย แต่บทความในวันนี้ดิฉันขอนำเสนอข้อคิดที่อ่านแล้วรู้สึกถูกใจเป็นพิเศษ โดยเป็นข้อคิดที่เกี่ยวกับการที่เราต้องเผชิญสถานการณ์สำคัญที่ต้องตัดสินใจอันเนื่องมาจากจุดอ่อนของเราเอง

ในหนังสือ Principles นั้น Ray Dalioกล่าวว่าในชีวิตจริงนั้น เราทุกคนต่างต้องเผชิญการตัดสินใจที่จะต้องก้าวข้ามจุดอ่อนของเราเอง โดย Ray นั้นได้บอกว่ามีการตัดสินใจ 5 อย่างที่สำคัญที่เราจะต้องทำเพื่อก้าวข้ามจุดอ่อนที่เราต้องแก้ไขและพัฒนาต่อไป โดยในที่นี้ดิฉันจะขอยกเฉพาะการตัดสินใจในข้อที่ 3, 2 และ 5 ขึ้นมาซึ่งเป็นข้อที่ดิฉันรู้สึกชอบที่สุดโดยในข้อ 3 นั้น Ray บอกว่า “Don’t overweight first-order consequences relative to second- and third-order ones” ประโยคนี้กล่าวว่า เราไม่ควรให้น้ำหนักกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกมากเกินไปเมื่อเทียบกับผลลัพธ์อื่นๆที่จะตามมา ทั้งนี้ในชีวิตการทำงานจริง สิ่งที่เราตัดสินใจลงไปแล้วนั้นย่อมมีผลลัพธ์สืบเนื่องออกมามากกว่า 1 อย่างได้ ดังนั้นเราจึงควรให้น้ำหนักและพิจารณาผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างใจเย็นและเที่ยงตรง เพื่อที่เราจะได้เห็นภาพรวมที่แท้จริงของผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจแต่ละครั้งอย่างรอบด้านและไม่ลำเอียงกับผลดีหรือผลเสียครั้งใดครั้งหนึ่งมากเกินไป

ส่วนข้อที่ 2 นั้น Ray กล่าวว่า “Don’t worry about looking good-worry instead about achieving your goals” ในข้อนี้แปลความได้ว่า เราไม่ควรกังวลเรื่องภาพที่ออกมาจะดูไม่ดี แต่ควรให้ความใส่ใจกับการไปถึงเป้าหมายของเราเองมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติในการทำงานโดยเฉพาะคนที่เก่ง ประสบความสำเร็จมามาก มักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูง หลายครั้งที่เมื่อคนเหล่านี้ทำงานไปมักจะกังวลภาพลักษณ์ที่ออกมาและคิดว่าควรจะทำอะไรให้ดูดีในสายตาคนอื่นไว้ก่อน แทนที่จะใส่ใจกับเป้าหมายการทำงานของตัวเอง การที่เราเป็นคนเก่ง เรียนมาสูง และประสบความสำเร็จมามาก ย่อมทำให้เราติดกับดักกับเรื่องภาพลักษณ์ได้ง่าย จนกระทั่งเบี่ยงเบนเราจากเป้าหมายที่แท้จริงของงานและส่งผลกระทบถึงความสำเร็จของงานในอนาคตได้

ข้อที่ 5 นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุด ยิ่งเราเป็นคนเก่งและประสบความสำเร็จมามากก็ยิ่งทำข้อนี้ได้ยาก Ray นั้นกล่าวไว้ว่า “Don’t blame bad outcomes on anyone but yourself” แปลความได้ว่า เมื่อเกิดผลเสียขึ้น เราไม่ควรตำหนิผู้อื่นแต่ควรตำหนิตนเอง ในชีวิตการทำงานจริงนั้นเรามักจะมองไม่เห็นข้อผิดพลาดจากตัวเราเอง แต่เราพยายามโยนความผิดพลาดต่างๆให้พ้นตัวเองเสมอ หลายครั้งเรามักโทษผู้อื่นว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะมันทำให้เรารู้สึกสบายใจ ทำให้เรารู้สึกดีและยังเก่งอยู่ แต่นั่นก็เป็นแค่ความสบายใจระยะสั้นๆเท่านั้น ไม่ได้กระตุ้นให้เราพัฒนาไปข้างหน้าต่อไป การมองเห็นความผิดพลาดของตนเองและยอมรับมันจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดในบรรดาการตัดสินใจ 5 ข้ออันเนื่องมาจากจุดอ่อนและความผิดพลาดของเราเอง

โดยสรุปแล้ว สิ่งที่ Ray Dalioกล่าวไว้ในหนังสือ Principles นั้นให้แง่คิดที่ดีมากมายเพื่อพาชีวิตไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆได้ โดยหนึ่งในสิ่งสำคัญที่เราต้องตัดสินใจเพื่อพาเราก้าวข้ามไปสู่จุดใหม่ได้ก็คือ การตัดสินใจในเรื่องจุดอ่อนและความผิดพลาดของเราเอง ซึ่งเป็นกับดักสำคัญในการพัฒนาตนเองของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งและประสบความสำเร็จมามากมาย ธรรมชาติที่เราต้องการจะเป็นคนที่ดูดีและดูเก่งในสายตาคนอื่นอยู่ตลอด ทำให้คนส่วนมากยากที่จะยอมรับว่าตนเองเป็นสาเหตุให้เกิดผลเสียต่างๆได้ ดังนั้นการตำหนิตนเองจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุด แต่หากเราสามารถยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและตำหนิตนเองแทนผู้อื่น เราก็จะพ้นจากกับดักของการเป็นคนที่ต้องดูดี และผลักดันตนเองให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายต่างๆที่ตั้งเอาไว้ได้อยู่เสมอ

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง