You can compare up to 3 projects

Articles

ป้องกันเข้มข้น! ทุกโครงการของเสนา

Views

มั่นใจได้ทุกโครงการ สำหรับลูกบ้านที่อยู่อาศัย และลูกค้าที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เสนาเราได้จัดเตรียมความพร้อมด้านมาตรการดูแลความสะอาดให้ทุกพื้นที่ของเราปลอดเชื้อโควิด-19 โดยทีมเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกพื้นทืี่และจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาประสิทธิภาพสูงตามมารตการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด #อุ่นใจได้เมื่ออยู่ในรั้วเสนา

เลื่อนลง