You can compare up to 3 projects

เงื่อนไขการแนะนำเพื่อน

- ผู้แนะนำต้องเป็นลูกบ้านของโครงการตามรายชื่อที่เข้าร่วม
- ผู้แนะนำต้องแนะนำรายชื่อผู้ถูกแนะนำกับพนักงานขายของโครงการที่จะแนะนำก่อนผู้ถูกแนะนำเยี่ยมชมโครงการ
- ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เคยถูกแนะนำโดยลูกบ้านของโครงการท่านอื่นมาก่อน
- กรณีที่เคยซื้อที่อยู่อาศัยของเสนาแล้ว ไม่สามารถเป็นผู้ถูกแนะนำได้
- ผู้ถูกแนะนำยินยอมการให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์แก่ผู้แนะนำ
- กรณีเกิดการแนะนำซ้ำจากต่างผู้แนะนำ เจ้าหน้าที่จะนำเสนอข้อมูลผู้แนะนำที่เข้าในระบบก่อน การเลือกผู้แนะนำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถูกแนะนำ ซึ่งถือเป็นคำขาด หลังจากได้รับการยืนยันข้อมูลผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำยืนยันจากผู้ถูกแนะนำ ไม่จำกัดจำนวนผู้ถูกแนะนำ โดยสามารถแนะนำได้ทั้งเพื่อน คนรู้จัก หรือคนในครอบครัว

บ้านแฝด

 • SENA VILLAGE ติวานนท์-บางกะดี
 • SENA VILLAGE วงแหวน - บางบัวทอง
 • SENA VILLAGE รัตนาธิเบศร์ – บางบัวทอง
 • SENA VILLAGE บางปะกง – บ้านโพธิ์
 • SENA VILLE วงแหวน – บางบัวทอง

ทาวน์โฮม

 • SENA ViVA วงแหวน - บางบัวทอง
 • SENA ViVA รัตนาธิเบศร์ – บางบัวทอง
 • SENA ViVA ศรีราชา - อัสสัมชัญ
 • SENA VELA รังสิต - คลอง 1
 • SENA VELA สิริโสธร
 • J TOWN EXCLUSIVE บางปะกง - บ้านโพธิ์
 • บ้านบูรพา บ่อวิน พราวทาวน์ บ่อวิน

โฮมออฟฟิศ

 • SENA AVENUE รังสิต - คลอง 1
 • SENA AVENUE 2 รังสิต - คลอง 1
 • SENA AVENUE รัตนาธิเบศร์ – บางบัวทอง
 • SENA AVENUE บางปะกง - บ้านโพธิ์

มูลค่าค่าแนะนำ

 • ทาวน์โฮม มูลค่า 5,000 บาท
 • บ้านแฝด มูลค่า 10,000 บาท
 • บ้านเดี่ยว มูลค่า 20,000 บาท
 • อาคารพานิชย์ มูลค่า 20,000 บาท

ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 – 30 ก.ย. 65
**ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”

เลื่อนลง