You can compare up to 3 projects

เดอะ คิทท์ รังสิต - ติวานนท์

เลื่อนลง
Favourite

ลงทะเบียนรับเงินคืนสูงสุด 100,000 บ.*

Call Center 1775 กด 27 | Add Friend
Add Line Friend : @kithrangsit

  • ตัวอย่าง name@example.com
  • ตัวอย่าง 088xxxxxxx
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

เจ้าของโครงการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 1,447,925,638 บาท ทุนชำระแล้ว 1,427,100,340 บาท กรรมการผู้จัดการ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ชื่อโครงการ เดอะ คิทท์ รังสิต-ติวานนท์ ที่ตั้งโครงการ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 26087 เลขที่ดิน 34 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 3-1-24.7 ไร่ ที่ดินมีภาระผูกพันจำนองกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ที่ดินได้รับสิทธิภาระจำยอมของโฉนดที่ดินเลขที่ 715, 87803 เลขที่ดิน 16, 339 ตำบลและอำเภอเดียวกัน

เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 413 ห้องชุด ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด รายละเอียดการก่อสร้างจริงอาจจะแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏในการโฆษณา บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชัน รับเงินคืนสูงสุด 100,000 บาท ฟรีโอน เริ่ม 920,000 บ. เสนาช่วยผ่อน 1 ปี ทั้งต้นและดอกเบี้ย รายละเอียดดังนี้

-ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท คือ เงินคืนสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับหลักจากหักส่วนลดจากโปรโมชันทั้งหมด เงื่อนไขในการรับคือรับเป็นบัตรกำนัลหรือหักเป็นส่วนลด ณ วันโอน

-ฟรีโอน คือ ค่าส่วนกลาง 6 เดือน, ค่ากองทุน, ค่าธรรมเนียมการขอและค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า, ค่าเบี้ยประกันอาคาร, ค่าบำรุงรักษามาตรน้ำประปา, ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์, ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง และค่าดำเนินการที่กรมที่ดิน

-เสนาช่วยผ่อน 1 ปี คือเสนาช่วยผ่อนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย โดยยอดการผ่อนต่อเดือน คำนวนระยะเวลาการกู้ไม่ต่ำกว่า 30 ปี กรณีกู้ต่ำกว่า 30 ปี ให้คิดยอดคำนวณที่ 30 ปี แคมเปญนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2564 และโอนฯ ไม่เกิน 31 ตุลาคม 2564 โดย ระยะเวลาช่วยผ่อนขึ้นอยู่กับกำหนดวันที่โอนฯ และการรับสิทธิ์เสนาช่วยผ่อน ลูกค้าจะได้รับเช็คล่วงหน้า สั่งจ่ายในนามธนาคาร ที่ขอเงินกู้เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้

-เริ่ม 920,000 บ. คือห้องอาคาร B ขนาด 28 ตร.ม.

-กู้100% ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ และเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

-ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 1กันยายน – 31 ตุลาคม 2564

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ของบริษัทฯ

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1775 กด 27

คลิกจองยูนิตพิเศษ ผ่าน Online Booking ที่นี่

เดอะ คิทท์ รังสิต - ติวานนท์

เดอะ คิทท์ รังสิต - ติวานนท์ | โทร. 1775 #27

ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ดาวน์โหลดแผนที่

โปรโมชันพิเศษ
เลื่อนลง