You can compare up to 3 projects

เสนาเช่าซื้อ

เลื่อนลง

อยากมีที่อยู่เป็นของตัวเอง ทำไมต้องใช้บริการ "เสนา เช่าซื้อ"

เพราะการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน มีคนมากมายหลากหลายอาชีพที่อยากมีบ้านอยากมีคอนโดฯ เป็นของตัวเอง แต่ติดปัญหาต่างๆ กันไป อาทิ มีอาชีพอิสระ มีเงิน มีรายได้แต่หลักฐานการเงินยังไม่ชัดเจนเท่าที่ธนาคารต้องการ ทำให้ธนาคารไม่อนุมัติการปล่อยสินเชื่อ และอาจอยู่ในช่วงระหว่างรอการสร้างเครดิตยื่นกู้กับธนาคารต่อไป

เสนา จึงเพิ่มทางเลือกให้กับทุกคนที่อยากสร้างอนาคต อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ด้วยรูปแบบของ “การเช่าซื้อ” ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้ลูกค้าสามารถมีบ้านหรือคอนโดฯ เป็นของตัวเองได้ โดยการทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี และในช่วงระหว่าง 3 ปี ลูกค้าสามารถใช้ในการเตรียมความพร้อมจัดการด้านการเงินเพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเอง และเมื่อครบสัญญาเช่า 3 ปี ลูกค้าก็จะสามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อบ้านหรือคอนโดฯ เป็นของตัวเองได้ทันที และดำเนินการยื่นกู้สินเชื่อบ้านกันธนาคารได้เลย


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษเเละรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ตัวอย่าง 088xxxxxxx
 • ตัวอย่าง name@example.com
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

1. ในกรณีลูกค้าจะใช้สิทธิ์ขอซื้อห้องชุดภายในกำหนดสัญญาเช่าซื้อ ลูกค้าทราบดีว่า
1.1 ลูกค้าจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโดยตรงกับบริษัทเสนาฯ
1.2 เมื่อลูกค้ารับมอบห้องชุดตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว ให้ถือว่าได้รับตรวจรับมอบห้องชุดว่าถูกต้องตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดแล้ว
1.3 การรับประกันห้องชุดตาม สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ให้เริ่มนับจากวันที่เริ่มนับจากวันรับมอบห้องชุดตามสัญญาเช่าซื้อ
1.4 เงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เป็นไปตามที่บริษัทเสนาฯ กำหนด
2. เงินที่ชำระไปแล้วตามสัญญาเช่าซื้อจะถูกนำมาเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ทำกับบริษัทเสนาฯ ซึ่งส่วนลด ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือมูลค่าอื่นทดแทนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-541-4642 ต่อ 10217 หรือ 081-671-7880 email: customer_service@powercash.co.th Lline OA : @powercash

พิเศษ ! สำหรับโครงการนี้ ซื้อบ้าน คอนโด ยังไม่ต้องมีภาระหนี้

“เสนาเช่าซื้อ” โดย บริษัท พาวเวอร์ แคช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกกับลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านหรือคอนโด สามารถซื้อได้ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ โดยยังไม่ต้องมีภาระหนี้ โดยบริษัท ฯ จะเป็นผู้ลงทุนนำบ้านหรือคอนโดจากเจ้าของโครงการมาให้ลูกค้าเช่าโดยที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนค่าเช่าเป็นเงินชำระมูลค่าบ้านหรือคอนโดนั้นได้เมื่อต้องการซื้อ* เรียกว่าทำสัญญาเช่าแบบมีเงื่อนไขในการซื้อ หรือสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ ด้วยเงื่อนไขการพิจารณาง่ายๆ ทำให้ค่าเช่าที่ชำระมาไม่สูญเปล่า และยังได้บ้านตามที่ลูกค้าตั้งใจโดยไม่ต้องมีภาระหนี้ตั้งแต่วันแรก


มูลค่าสัญญาราคาบ้านหักเงินดาวน์ที่ชำระไว้กับเจ้าของโครงการ ลูกค้าควรมีเงินดาวน์กับโครงการไม่ต่ำกว่า 10% เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
ค่าบริการ2% ของมูลค่าสัญญา
ชำระให้ พาวเวอร์ แคช เมื่อสามารถโอนกรรมสิทธิ์ ได้เท่านั้น
อัตราค่าเช่าซื้อต่อเดือน ล้านละ 5,000.-บาท** อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี
ชำระให้ พาวเวอร์ แคช
ค่าส่วนกลางลูกค้าชำระตามอัตราเรียกเก็บของโครงการ (ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมเช่าซื้อนี้จะไม่สามารถใช้ promotion ส่วนลดหรือฟรีค่าส่วนกลางได้)
ชำระผ่าน พาวเวอร์ แคช
ระยะเวลาการทำเช่าซื้อ ไม่เกิน 3 ปี
ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้าชำระตามจริง เก็บเป็นรายเดือน
ชำระผ่าน พาวเวอร์ แคช

*** บริษัทฯ ต้องจัดส่งข้อมูลลูกค้าในโปรแกรมเช่าซื้อตามข้อกำหนดจัดส่งข้อมุลของสถาบันการเงินดังนั้นข้อมูลการชำระของลูกค้าทั้งหมดจะปรากฎอยู่ในข้อมูลเครดิตบูโรของลูกค้าด้วย

ข้อดีสำหรับลูกค้า


 • ล็อคราคาอสังหาฯไว้วันนี้ ไม่ต้องรอซื้อในอนาคตเมื่อมีความพร้อม ด้วยค่าน้ำมันที่ส่งผลทำให้ค่าวัสดุก่อสร้าง และต้นทุนก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาบ้านและคอนโดสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในแต่ละปีหลังจากนี้ จนยากที่จะหาซื้อบ้านหรือคอนโดในฝันด้วยราคานี้ได้อีกแล้ว
 • ยังไม่ต้องมีภาระหนี้ตั้งแต่วันแรก เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการซื้อโดยยังไม่ต้องการมีภาระหนี้
 • เป็นเจ้าของด้วยเงื่อนไขง่ายๆ สามารถซื้อบ้านหรือคอนโดที่ตั้งใจซื้อได้ง่ายขึ้น
 • มีเวลาปรับปรุงเครดิต (สำหรับลูกค้าที่ยังมีความจำเป็นต้องจัดการเรื่องหลักฐานทางการเงิน) โดยยังได้บ้านในฝันอย่างที่ตั้งใจ
 • สามารถเปลี่ยนจากค่าเช่าเป็นค่าผ่อนบ้าน ไม่ต้องจ่ายเงินสูญเปล่า และยังได้อยู่ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า มีความเป็นเจ้าของ ไม่ใช่เพียงผู้เช่า
 • เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุน มีโอกาสได้กำไรจากมูลค่าที่สูงขึ้น (Capital Gain) จากแนวโน้มราคาบ้านและคอนโดที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของลูกค้าในการเข้าร่วมโครงการ


 • ค่าอากรแสตมป์สัญญาเช่าซื้อ (1 บาทต่อราคาทรัพย์ 1,000 บาท)
 • ค่าประกันภัยทรัพย์ (ถ้ามี)
 • ค่าส่วนกลางที่ต้องชำระกับนิติบุคคลหมู่บ้านหรืออาคารชุด ชำระผ่าน บริษัท พาวเวอร์ แคช จำกัด
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำปะปา ค่าไฟฟ้า ชำระผ่าน บริษัท พาวเวอร์ แคช จำกัด
 • ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ที่ดินเมื่อชำระปิดสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ (ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้อ)
เอกสารที่ใช้


เอกสารแสดงตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • หมายเหตุ หากผู้ยื่นขอสินเชื่อจดทะเบียนสมรส จะต้องเตรียมเอกสารในข้อ 1 2 และ 3 ของคู่สมรส

เอกสารแสดงรายได้ และฐานะทางการเงิน
กรณีพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ


 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 1 เดือนจากวันที่ยื่นคำขอสินเชื่อ
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการ
 • สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียน และแสดงความเป็นเจ้าของ (อาทิ หนังสือรับรองและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน
 • กรณีนิติบุคคล สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • กรณีมีรายรับจากช่องทางอื่น ๆ อาทิ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินปันผลจากการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ
 • สำเนาสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ สัญญาให้เช่า หรือ สัญญาแบ่งรับผลตอบแทน เป็นต้น
 • สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ ต่างๆ
*ค่าเช่าที่สามารถเปลี่ยนเป็นค่าชำระมูลค่าบ้านหรือคอนโด คือ ค่าเช่าส่วนที่หักดอกเบี้ยตามสัญญาแล้ว
**อัตราค่าเช่าสุทธิ คำนวณจากมูลค่าสัญญา คูณ 5,000 หาร 1,000,000 (ไม่รวม VAT)


โครงการที่เข้าร่วม เสนา เช่าซื้อ

เลื่อนลง