You can compare up to 3 projects

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อความปลอดภัยจาก Covid-19

Views

เพราะเสนาใส่ใจ เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจ ปลอดภัยทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมโครงการและบ้านตัวอย่างของเสนา เราจึงต้องพิถีพิถันทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานและเหมาะกับพื้นผิวในบริเวณที่จะพ่นฆ่าเชื้อ

รวมทั้งระมัดระวังเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ และต้องปลอดภัยจริงๆ ค่ะ

เลื่อนลง